SKIVESTATIV

Kåre Strysse begynte å produsere skiveheis / skivestativ til elektroniske skyteskiver i 1999. Prototypen ble levert til Rollag og Veggli Skytterlag, og er til dags dato i bruk. I dag er det StrysseMek AS som har tatt over produksjonen som ennå ledes av Kåre.

Pr. 01.01.20 har vi levert 29 stk containere med stativ og 160 stk enkeltstativer.

Stativ for elektroniske skiver tilpasses og kan monteres i skyttergrav eller i container. Det er plass til 4 – 10 skiver på hver heis/stativ.

9 + 13 =

Referanseliste:
Ås skytterlag
Trondenes skytterlag
Fagernes skytterlag
Meland skytterlag
Aas skytterlag
Nesna skytterlag
Forsvaret – Kirkenes
Karmøy Jeger og Fisk
Molde
Tysvær Jeger & Fiskeforening
Forsvaret – Råvatn skytebane
Sarsborg skytterlag
Oslo Sportsskyttere
Tunhovd skytterlag
Sunnlylven skytterlag
Rælingen skytterlag
Bjoneroa skytterlag
Karmøy skytterlag
Etnedal skytterlag
Ransfjord skytterlag
Mykland skytterlag
Selbu JFF
Eide og Naas
Bergen skytterlag
Stange og Romedal skytterlag
Fredrikstad skytterlag
Bergen Jeger og Fisk
Jømna / Heradsbygd skytterlag
Evje og Hornes skytterlag
Stavanger skytterlag
Kvinnherad Skytterlag
Farsund skytterlag
Farvannet skytebane
Flora Jeger og Fisk
MegaLink (Farvannet)
Sørskogbygda Skytterlag
Valle og Hylestad skytterlag
Torpa skytterlag
Årdal Jeger og fisk
Holla skytterlag
Nesna skytterlag
Obsima Technology AS oslo
Oslo Østre
Mykland skytterlag
Mælum skytterlag (Skien)
Nidaros skytterlag
Torpa skytterlag
Vrågåkallen skytterlag (kabelvåg)
Røyken og Hurum skytterlag
Sørum skytterlag
Skånevik skytterlag
Aurland skytterlag
Moss og Våler skytterlag
Røde JFF
Selbu og Flora skytterlag
Aremark Jeger og fiskeforening
Åmot skytterlag
Løvenskiold banen
Etnedal skytterlag
Eidsvoll verk skytterlag
Rygge skytterlag
Selbu og Flori skytterlag
Sørskogbygda skytterlag
Nordstrand skyttelag
Løvenskiold banen
Frogn og Drøbak
Nore og Uvdal skytterlag
Voss
Rollag og Veggli skytterlag