Velkommen

Vi er et mekanisk verksted lokalisert midt i Numedal.

 

Vi jobber mest mot anleggsbransjen og entreprenørene i bygda.

Reparasjon og vedlikehold av anleggsmaskiner er en stor del av vår hverdag. Lagerutsalg, pressing av hydraulikkslanger og sertifisering kommer innunder her.

 

Vi jobber også mot skytterlag og skyttermiljøet med vår løsning på skiveheis for elektroniske skyteskiver.